İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

İlk ve Acil Yardım Teknikerleri (Paramedik), acil bakımın hastane dışında profesyonel seviyede verilmesini sağlayan sağlıkçıdır. Bu bakım acil olayla başlar, transport sırasında devam eder ve tıbbi olanaklara sahip bir yere nakledildikten sonra biter. Paramedikler, hastane öncesi bakım için özel eğitim almış sağlıkçılardır.

2004 yılında Sağlık Bakanlığı 112 Ambulans Servisi’nde görev almaya başlayan paramedikler, yüklenmiş oldukları görevlerini başarı ile gerçekleştirmiş ve bunun sonucu olarak acil sağlık sisteminde vazgeçilmez bir unsur olmuşlardır. İnsanlara acil durumda sağlık yardımı sunmayı, bireyin içerisinde olduğu zorluklardan kurtarılmasını, bazen de hayat kurtarma adına planlanmış hastane öncesi bakım hizmetlerinde, son yıllarda görülen başarılı gelişmelerde paramediklerin rolü son derece önemlidir

Ülkemizde, 2004 yılında paramediklerin 112 ambulanslarında çalışmaya başlamaları ile ülkemizde yeni bir dönem açılmıştır. Rol ve sorumlulukları yönetmelikler ile belirlenmiştir. 2007 yılında Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, 2009 yılında da Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ Resmi Gazetede yayınlanmış ve bu tebliğde, paramediklerin rol ve sorumlulukları tanımlanmıştır.

Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Paramedik” unvanı ile çalışırlar. Sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yaparlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının Acil Servisleri, 112 Acil İstasyonları, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, Özel Ambulans Hizmetleri vb. birimlerdir.

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan İlk ve Acil Yardım Programına 2014-2015 yıllarında öğrenci alımına başlanmış olup, eğitim ve öğretim çalışmaları güçlenerek devam etmektedir. Programın öğrenim süresi iki (2) yıldır. Birinci yılın sonunda her bir öğrenci 30 iş gününü kapsayacak şekilde ilgili klinik ve 112 Ambulanslarında yaz stajı uygulaması yapmaktadır. Programdan mezun olabilmek için, öğrencinin ilk ve acil bakım ön lisans programında yer alan dersler ve uygulamalar ile yaz stajından başarılı olması, toplam 120 krediyi tamamlaması zorunludur. Ayrıca öğrencilerin üçüncü yarıyıl başına kadar sürücü ehliyeti almaları gerekmektedir.

Acil sağlık sisteminde vazgeçilmez bir ekip üyesi olmak üzere paramedik mesleği için siz sevgili gençlerimizi bekliyoruz.

Sağlıklı, mutlu ve başarı günler diliyorum.

Sevgilerimle.

Dr. Öğr. Üyesi Semra ÇELİKLİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Program Başkanı