İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

Hastane Kliniklerinde Staj Yapacak Paramedik Öğrencilerimizden Beklenen Görevler Hk

Hastane Kliniklerinde Staj Yapacak Paramedik Öğrencilerimizden Beklenen Görevler Hk

HASTANE KLİNİKLERİNDE STAJ YAPACAK PARAMEDİK ÖĞRENCİLERİMİZDEN BEKLENEN GÖREVLER.
ACİL SERVİS
1-    Acil serviste kullanılan acil ekipmanlarının incelenmesi,
2-    Acil serviste kullanılan ilaçların adları, dozları, veriliş yolları, etkileri ve yan etkilerinin araştırılarak öğrenilmesi,
3-    Her hasta yatış ünitesinde gelen hastanın acil servise başvuru nedeni, vital bulguları  ( bizzat ve bir dakika sayılarak; derinlik-dolgunluk, ritim göz önünde tutularak! ), bilinç düzeyi, yer- kişi- zaman oryantasyonu saptanır.
4-    Doktor veya sağlık personelini öykü alırken izlemeli, ayrıca kendisi de birinci ve ikinci muayeneye uygun kısaltmaları da kullanarak  ( SAMPLE, PQRST, PERRLA, gibi ) öykü almalı, gerekli fiziksel muayeneyi yapmalıdır. Bunu yaparken hastayı yormamaya özen gösterilmeli ve hastaya ‘‘ sizi muayene edebilir miyim? ’’ diye sorularak izin alınmalıdır. Bilinçsiz hastaların mahremiyetine saygı gösterilmelidir. Nörolojik muayeneleri yapılmalıdır.
5-    Alınan öykü dosya ile karşılaştırılmalı, tetkikler araştırılmalı anlaşılmayan kısımlar not edilerek sorulmalı veya kitaplardan araştırılmalıdır.
6-    Tetkike gidecek hastalara gerektiğinde eşlik edilir,
7-    Yataktan sedyeye veya sedyeden yatağa hasta taşınması veya çevrilmesinde yardım edilir, sizden yardım istenmesini beklemeden yardım teklifi öğrenci  tarafından  götürülmelidir.
8-    Kapıdan hastayı karşılamak öğrencinin görevlerinden biridir. Hasta yatış ünitelerindeki hastaların öyküleri tamamlandığında ve yapacak bir şey kalmadığında sıra ile triaja yardım edilebilir.
9-    İlaç uygulama ve çalışma kuralları acil serviste de aynen geçerlidir.
 
NÖROLOJİ A.D. SERVİSİ
1-    Her öğrenci hastaların dosya bilgilerini taramalıdır.
Bu tarama esnasında;  hemşire gözlem kağıdı, hekim anamnez kağıdı, laboratuvar tetkikleri, günlük işlem kağıdı gibi evraklar tüm ayrıntısıyla incelenmelidir.
2-    Öğrenciler dosyalarda geçen tıbbi terimleri öğrenmelidir (tanı, yapılan ameliyat vb.).
3-    Hasta ve yakını ile birebir iletişim kurularak öykü alınmalı ve öğretilen şekilde yazılmalıdır. SAMPLE, gerekiyorsa PQRST kullanılarak kağıt üzerinde değerlendirilmelidir.
4-    Hastaların kan basıncı kurallara uygun ölçülerek,  nabzı ve solunumu bir dakika sayılarak (ritmine, dolgunluğuna, derinliğine de bakılarak ) ve vücut ısıları istenen sıklıkta alındıktan sonra ilgili gözlem kağıdına yazılmalıdır.  Sapmalar hastadan sorumlu hemşireye bildirilmelidir.
5-    IM, IV, SC tedaviler saatinde yapılmalı ve işaretlenmelidir.
6-    Tedavilerin yapılması esnasında dikkat edilecek hususlar :
–  Tedaviyi yapacak öğrenci ilacı mutlaka kendi hazırlamalıdır,
–  İlaç uygulamalarında aşağıdaki sekiz doğru yol izlenir.
1.Doğru ilaç             2. Doğru doz            3. Doğru hasta       4. Doğru zaman 
      5. Doğru yol            6. Doğru ilaç şekli     7. Doğru kayıt        8. Doğru yanıt
–  İlacın farmakolojik özellikleri (etkisi ve yan etkileri  ) bilinmelidir,
–  Aseptik tekniğe uygun çalışılmalıdır, 
–  Enjektörün üzerine ilacın adı yazılmalıdır.
7-    Serum takılması gerekiyorsa,  6. basamaktaki işlemler aynen uygulanmalıdır.
8-    Her işlem sonrasında atıklar özel kutularına atılmalı, çevresel düzenleme sağlanmalıdır.
9-    Hastaların sedyeden yatağa/ yataktan sedyeye alınmasında yardımcı olunmalıdır. Taşıma işlemi esnasında,  taşıma ve vücut mekanikleri kurallarına uyulmalıdır.
10- Branüllerin günlük bakımının ve değiştirilmesinin öğrenilmesi ve yapılması.
11- Tetkik için kan alabilmelidir.
12- Akciğer seslerini, barsak seslerini, dinleme ve karın muayenesi, ödem takibi,  kapiller geri dolum, çomak parmak takibi yapılmalıdır.
13- Solutma aletlerinin özelliklerini öğrenmek için çaba sarf edilmelidir.
14- Nörolojik takipler yapılmalıdır.
15- Patolojik refleksler, bu servise staja gelmeden önce öğrenilmeli ve hasta üzerinde uygulanmalıdır
16- Aspirasyon yapılmalıdır.
17- Özellikle akciğer sesleri mutlaka dinlenmelidir.
18- Öğretim görevlisi ile patolojik akciğer hastalıkları tartışılacağından hazırlıklı gelinmesi gerekmektedir .
 
 ANESTEZİ YOĞUN BAKIM
1-Nöroloji servisinde yapılacaklar burada da geçerlidir.
2- Hastaların dosyalarındaki EKG’leri değerlendirilmeli ve monitörler takip edilmelidir.
3- Hasta dosyalarından, hastalar için acil serviste ve 112 ile hastaneye geldiyse, ambulansta yapılan acil bakım değerlendirilmelidir.
4- Yapılan yeniden canlandırma uygulamaları izlenmeli, eğer uygun görülürse göğüs kompresyonlarına yardımcı olunmalıdır.
 
 
 
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ A.D. SERVİSİ
1-        Nöroloji servisinde yapılacaklar burada da geçerlidir.
2-        İlave olarak ortopedi servisinde hastanın röntgen flimlerine bakılarak kırık tipleri öğrenilmelidir.
3-        Alçılı ve kırık olan tarafta duyu- motor ve distal nabız- kapiller geri dolum takibine özellikle dikkat edilmelidir.
4-        Alçılı ve/veya kırığı olan hastaya yatak içinde nasıl pozisyon verildiğini öğrenci öğrenmeli ve pozisyon verilirken yardım etmelidir.
 
GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. SERVİSİ
1-        Nöroloji servisinde yapılacaklar burada da geçerlidir.
2-        Özellikle akciğer sesleri mutlaka dinlenmelidir.
3-        Öğretim görevlisi ile patolojik akciğer hastalıkları tartışılacağından hazırlıklı gelinmesi gerekmektedir.
 
KORONER YOĞUN BAKIM & KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ

1-Nöroloji servisinde yapılacaklar burada da geçerlidir.
2- Hastaların dosyalarındaki EKG’leri değerlendirilmeli ve monitörler takip edilmelidir.
3- Hasta dosyalarından, hastalar için acil serviste ve 112 ile hastaneye geldiyse, ambulansta yapılan acil bakım değerlendirilmelidir.
4- Yapılan yeniden canlandırma uygulamaları izlenmeli, eğer uygun görülürse göğüs kompresyonlarına yardımcı olunmalıdır..
5- Yapılan kardiyoversiyonlar izlenmelidir.
 
İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM
1-Nöroloji servisinde yapılacaklar burada da geçerlidir.
2- Hastaların dosyalarındaki EKG’leri değerlendirilmeli ve monitörler takip edilmelidir.
3- Hasta dosyalarından, hastalar için acil serviste ve 112 ile hastaneye geldiyse, ambulansta yapılan acil bakım değerlendirilmelidir.
4- Yapılan yeniden canlandırma uygulamaları izlenmeli, eğer uygun görülürse göğüs kompresyonlarına yardımcı olunmalıdır.
 
NOT: Tüm işlemlerin Öğretim Görevlisi veya hemşire gözetiminde yapılmasına özen gösterilmelidir.